การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันพฤหัสบดีที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
งดเดิน
850
งดเดิน
833
งดเดิน
852
ยกลงเสร็จ
11:50
425
-
835
งดเดิน
854
งดเดิน
837
งดเดิน
856
งดเดิน
839
งดเดิน
858
งดเดิน
841
งดเดิน
860
งดเดิน
843
ไม่มีข้อมูล
-
-
832
งดเดิน
845
งดเดิน
834
งดเดิน
847
งดเดิน
836
งดเดิน
849
งดเดิน
838
งดเดิน
851
งดเดิน
840
งดเดิน
853
งดเดิน
842
งดเดิน
855
งดเดิน
844
งดเดิน
857
งดเดิน
846
งดเดิน
859
ไม่มีข้อมูล
-
-
848
งดเดิน

Execution time : 0.084 seconds.