การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันพฤหัสบดีที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
ยกขึ้นเสร็จ
07:35
-
-
832
ไม่มีข้อมูล
-
-
833
งดเดิน
834
ไม่มีข้อมูล
-
-
835
งดเดิน
836
ไม่มีข้อมูล
-
-
837
งดเดิน
838
ไม่มีข้อมูล
-
-
839
ไม่มีข้อมูล
-
-
840
ไม่มีข้อมูล
-
-
841
ไม่มีข้อมูล
-
-
842
ไม่มีข้อมูล
-
-
843
ไม่มีข้อมูล
-
-
844
ไม่มีข้อมูล
-
-
845
ไม่มีข้อมูล
-
-
846
ไม่มีข้อมูล
-
-
847
ไม่มีข้อมูล
-
-
848
ไม่มีข้อมูล
-
-
849
ไม่มีข้อมูล
-
-
850
ไม่มีข้อมูล
-
-
851
ไม่มีข้อมูล
-
-
852
ไม่มีข้อมูล
-
-
853
ไม่มีข้อมูล
-
-
854
ไม่มีข้อมูล
-
-
855
ไม่มีข้อมูล
-
-
856
งดเดิน
857
-
-
858
งดเดิน
859
ไม่มีข้อมูล
-
-
860
งดเดิน

Execution time : 0.113 seconds.