การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันพฤหัสบดีที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
ไม่มีข้อมูล
-
-
850
ไม่มีข้อมูล
-
-
833
ไม่มีข้อมูล
-
-
852
ไม่มีข้อมูล
-
-
835
งดเดิน
854
ไม่มีข้อมูล
-
-
837
งดเดิน
856
ไม่มีข้อมูล
-
-
839
ไม่มีข้อมูล
-
-
858
งดเดิน
841
ไม่มีข้อมูล
-
-
860
งดเดิน
843
ไม่มีข้อมูล
-
-
832
ไม่มีข้อมูล
-
-
845
ไม่มีข้อมูล
-
-
834
ไม่มีข้อมูล
-
-
847
ไม่มีข้อมูล
-
-
836
ไม่มีข้อมูล
-
-
849
งดเดิน
838
งดเดิน
851
ไม่มีข้อมูล
-
-
840
ไม่มีข้อมูล
-
-
853
ไม่มีข้อมูล
-
-
842
ไม่มีข้อมูล
-
-
855
ไม่มีข้อมูล
-
-
844
ไม่มีข้อมูล
-
-
857
งดเดิน
846
ไม่มีข้อมูล
-
-
859
ไม่มีข้อมูล
-
-
848
งดเดิน

Execution time : 0.281 seconds.