การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันพฤหัสบดีที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
พร้อมยกลง
09:20
405
-
850
ยกลงเสร็จ
09:20
350
-
833
งดเดิน
852
ยกลงเสร็จ
11:50
420
-
835
งดเดิน
854
ออกแหลมฉบัง
09:53
333
12:03
837
งดเดิน
856
งดเดิน
839
ออกไอซีดี
10:22
252
13:02
858
ไม่มีข้อมูล
-
-
841
ไม่มีข้อมูล
-
-
860
ไม่มีข้อมูล
-
-
843
ไม่มีข้อมูล
-
-
832
ไม่มีข้อมูล
-
-
845
ไม่มีข้อมูล
-
-
834
ไม่มีข้อมูล
-
-
847
ไม่มีข้อมูล
-
-
836
ไม่มีข้อมูล
-
-
849
ไม่มีข้อมูล
-
-
838
งดเดิน
851
ไม่มีข้อมูล
-
-
840
ไม่มีข้อมูล
-
-
853
ไม่มีข้อมูล
-
-
842
ไม่มีข้อมูล
-
-
855
ไม่มีข้อมูล
-
-
844
ไม่มีข้อมูล
-
-
857
ออกไอซีดี
02:46
-
05:26
846
ไม่มีข้อมูล
-
-
859
ไม่มีข้อมูล
-
-
848
งดเดิน

Execution time : 0.098 seconds.